Inleiding

Veel studenten blijken niet in staat te zijn goede, leesbare teksten te schrijven. In de cursus Zelf leren schrijven wordt het schrijfproces ontrafeld in verschillende deelvaardigheden waarmee studenten zelfstandig kunnen oefenen. Aan de orde komen onder meer: structuur, refereren, parafraseren en citeren, zinsconstructie, samenvatting, revisies op grammatica en interpunctie, en argumentatie.

 

De cursus bestaat uit een boek en een website. Op www.zelflerenschrijven.nl krijgt de student in zeven digitale schrijfvaardigheidsmodules, gebaseerd op de Vaardigheidsinstructies Bedrijfseconomie, de zogenaamde ViBE's, uitleg over een deelvaardigheid, vuistregels, een aantal korte oefeningen en een goed voorbeeld van een antwoord.

 

Het boek is te gebruiken als naslagwerk. Het bevat alle informatie die ook in de digitale vaardigheden zijn verwerkt. Bovendien bevat het boek een korte instructie voor docenten en studenten over het gebruik van de cursus.

 

De combinatie van een heldere uitleg over de verschillende vaardigheden en de oefening ervan en de feedback die volgt, leidt tot een zeer effectieve training. De cursus bevat een studentvolgsysteem, zodat u als docent de vorderingen van hun studenten kunt zien.

 

In het docentengedeelte van de website vindt u: 

  1. de handleiding van de cursus;
  2. uitleg over het gebruik van de website als docent;
  3. het studentvolgsysteem.


Docentexemplaar

U kunt een docentexemplaar van het boek en daarmee tevens een toegangscode voor de website aanvragen. U krijgt daarbij ook toegang tot het studentvolgsysteem