De auteurs

 

Drs. Margriet Ackermann is coördinator en ontwikkelaar van het schrijfvaardigheidsonderwijs aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij wetenschappelijk docent in bachelorfase 1 en 2, waar zij studenten begeleidt in onderwijsgroepen en in practicumbijeenkomsten van ander vaardigheidsonderwijs.
Eveline Osseweijer is ICT-medewerker en programmeur aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordien werkte zij als docent op verschillende scholen in het middelbaar onderwijs.
Prof.dr. Henk van der Molen is hoogleraar Psychologie aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij heeft een jarenlange ervaring in opzet, uitvoering en evaluatie van trainingen in professionele communicatieve vaardigheden.
Prof.dr. Henk Schmidt is hoogleraar Psychologie aan de Erasmus Universiteit en was bouwdecaan van een nieuwe opleiding met dezelfde naam. Voordat hij naar Rotterdam kwam, werkte hij aan de Universiteit Maastricht. Hij was daar onder andere hoogleraar cognitieve psychologie. Hij is gespecialiseerd in leren en geheugen, en heeft veel gepubliceerd over probleemgestuurd leren en de ontwikkeling van expertise in allerlei domeinen.
 Estella van der Wal Estella van der Wal, MSc is coördinator van het schrijfvaardigheidsonderwijs aan het Instituut voor Psychologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Daarnaast is zij coördinator van een aantal andere vaardigheidsvakken in bachelorfase 1 en wetenschappelijk docent in bachelorfase 1 en 2, waar zij studenten begeleidt in onderwijsgroepen en in practicumbijeenkomsten van ander vaardigheidsonderwijs.